Nawigacja

Nauczyciele

Kadra kierownicza:

 1. Dorota Borowiecka – dyrektor Zespołu Szkół
 2. Elżbieta Pietrzak – wicedyrektor – Publiczne Gimnazjum
 3. Małgorzata Syrnyk-Żuk – wicedyrektor – Szkoła Podstawowa

 

Nauczyciele grup 0:

 1. Alicja Bigoń
 2. Elżbieta Kolad
 3. Elżbieta Żurawska

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. Małgorzata Syrnyk-Żuk
 2. Małgorzata Cybulska
 3. Mirosława Cybulska
 4. Dorota Grabowska
 5. Maria Guzik
 6. Jadwiga Kulik-Blechowska
 7. Mirosława Lisowska
 8. Violetta Olszewska-Tyczyńska
 9. Ewa Pięt
 10. Krystyna Prucnal

 

Nauczyciele języka polskiego:

 1. Dorota Borowiecka
 2. Agnieszka Drohomirecka
 3. Monika Janicka
 4. Anna Karczowska
 5. Ewelina Skrzypiec
 6. Anna Giełażun

 

Nauczyciele języków obcych:

 1. Anna Boruta
 2. Barbara Budzińska
 3. Edyta Hoffman
 4. Marta Listwan
 5. Żaneta Szatkowska-Wolska

 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

 1. Wioletta Drząszcz
 2. Ewa Szustak-Leszczyńska
 3. Martyna Zalewska Rybka

 

Nauczyciele matematyki:

 1. Elżbieta Pietrzak
 2. Dorota Powązka-Baranowska
 3. Renata Tyborska
 4. Tomasz Drohomirecki
 5. Paweł Wołczański

 

Nauczyciele przyrody:

 1. Bożena Tarnowska
 2. Arletta Kuźmenko
 3. Barbara Sołowczuk-Fiszer

 

Nauczyciel biologii: Magdalena Bajewska

 

Nauczyciel chemii: Arletta Kuźmenko

 

Nauczyciel geografii: Barbara Sołowczuk-Fiszer

 

Nauczyciel fizyki: Tomasz Drohomirecki

 

Nauczyciele informatyki:

 1. Renata Tyborska
 2. Violetta Olszewska-Tyczyńska
 3. Małgorzata Syrnyk-Żuk
 4. Paweł Wołczański

 

Nauczyciele techniki:

 1. Lucyna Zalewska
 2. Paweł Wołczański

 

Nauczyciel muzyki i plastyki: Lucyna Zalewska

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: Violetta Olszewska-Tyczyńska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. Edyta Skalska
 2. Marzena Strynowicz-Wiącek
 3. Robert Kawalec
 4. Robert Skowroński

 

Religii uczą:

 1. Krystyna Kaczorowska
 2. ks. Zdzisław Tokarski
 3. ks. Adam Błaszczyk

 

Wychowawcy świetlicy:

 1. Magdalena Bajewska
 2. Barbara Sołowczuk – Fiszer
 3. Renata Tyborska

 

W bibliotece dyżury pełni:

 1. Maria Guzik

 

Pedagog szkolny:

 1.  Agnieszka Garula

 

Logopedzi:

 1. Anna Giełażun
 2. Blanka Gruberska-Piaskowska

 

Psycholog szkolny: Blanka Gruberska-Piaskowska

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć