Nawigacja

Kalendarz uroczystości 2016/2017

 

L.p.

Szk. uczest.

Impreza, uroczystość

Odpowiedzialny

Termin

1.

ZSz

 Rozpoczęcie roku szkolnego

A. Karczowska

1 IX (wtorek)

2.

ZSz

Wybory Samorządu

Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 do 25 września

3.

ZSz

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 X (piątek)

4.

ZSz

Wybory Rzecznika Praw

Ucznia

w SP i Gimnazjum

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

+ Samorządy Uczniowskie

do 25 września

5.

SP

Ślubowanie klas I

Szkoły Podstawowej

Mał. Cybulska, M. Lisowska

 

6.  

Ślubowanie klas I Gimnazjum

(po 4 lekcji)

 A. Drohomirecka, A. Kuźmenko

 

7.

 

zDolny Ślązak Gimnazjalista

-blok humanistyczny

 

-blok mat. – fizyczny

 

 

-blok przyrodniczy

M. Janicka,  E. Skrzypiec

 

 

T. Drohomirecki

P. Wołczański

 

M. Bajewska,  B. Sołowczuk-Fiszer

12.10.2016

 

 

19.10.2016

 

 

18.10.2016

8.

SP

zDolny Ślązaczek

A. Karczowska,  D. Powązka-Baranowska

13.10.2016

9.

ZSz

Święto Niepodległości

 B. Tarnowska, M. Zalewska-Rybka, 

V. Olszewska,  

10 XI (czwartek)

10.

ZSz

Szkolne „Mikołajki”-

Sam. Uczniowski Pacholąt,

Sztubaków i Żaków

 

6 XII (wtorek)

11.

ZSz

10 XII – rocznica Nagrody

Nobla   1905 r.

              

SU  - krótka informacja o patronie

przekazana przez radiowęzeł oraz

wystawy na korytarzach

 

09 XII (piątek)

 

12.

ZSz

Jasełka

ks. A. Błaszczyk

K. Kaczorowska

ks. Z. Tokarski

 

22 XII (czwartek)

13.

ZSz

Wigilia

Komisja socjalna

21 XII (środa)

14.

ZSz

Stroik Bożonarodzeniowy

 

Ewa Pięt , E. Żurawska,  J. Kulik-Blechowska,

L. Zalewska, Ż. Szatkowska-Wolska

grudzień

15.

ZSz

Zabawa karnawałowa

kl.0- E. Żurawska, E. Kolad,

A. Bigoń

kl. 1-3, 4-6  SU

okres karnawału

16.  

Bal Gimnazjalistów

wychowawcy klas III

 luty

17.

ZSz

Gazetki tematyczne o

Świętach Wielkanocnych

ks. Z. Tokarski

K. Kaczorowska

ks. A. Błaszczyk

na 10 IV

(poniedziałek)

18.

ZSz

Stroik Wielkanocny

 

El. Pięt,  Mir. Cybulska

A. Bigoń, E. Kolad,

L. Zalewska

03 – 12.IV.16r.

19.

ZSz

Dzień Ziemi

I-III -M. Bajewska, , A. Kuźmenko

4-6 - B. Tarnowska , B. Sołowczuk-Fiszer

0-3 – A. Bigoń , M. Lisowska

21 IV (piątek)

20.

ZSz

Święto Konstytucji 3 Maja

Akademia

W. Drząszcz, M. Janicka, K. Prucnal

28 IV (piątek)

21.

KL.II Gim.

Prezentacja projektów

edukacyjnych

wychowawcy kl. II , n-le odp. za realizację

projektów

02 VI (piątek

22.

ZSz

Młody Talent

 

czerwiec

23.

ZSz

Uroczyste pożegnanie kl. III

Kl. III – E. Hoffman, T. Drohomirecki

22VI (czwartek)

24.

 

Zakończenie roku szkolnego

Kl. 0  A. Bigoń

Kl. 1-3 – Mir. Cybulska

KL. 4-6 i KL. I-II  - E. Skrzypiec,

D. Powązka-Baranowska,

B. Sołowczuk-Fiszer

23 VI (piątek)

 

 

 

 

25.

ZSz

Rozpoczęcie roku szkolnego

2017/2018

Przewodnicząca SU kl.1-3,4-6 i I-III

04  IX

(poniedziałek)

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Prusicach
    ul. Żmigrodzka 43
    55 - 110 Prusice
  • (71)3126211

Galeria zdjęć