Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

01 IX (czwartek) 2016r.- Rozpoczęcie roku szkolnego

23 XII – 31 XII 2016r.– Zimowa przerwa świąteczna

13 II -26 II 2017r. – FERIE ZIMOWE

13 – 18 IV 2017r.– Wiosenna przerwa świąteczna

23 VI 2017r. (piątek) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

 

Egzamin klas III Gimnazjum:

część humanistyczna –19 IV 2017 r. (środa)

część matematyczno-przyrodnicza – 20 IV 2017 r. (czwartek)

część język obcy nowożytny – 21 VI 2017 r. (piątek)

dodatkowe terminy:

część humanistyczna – 01 VI 2017 r. (czwartek)

część matematyczno-przyrodnicza – 02 VI 2017 r. (piątek)

część język obcy nowożytny – 05 VI 2017 r. (poniedziałek)

ogłoszenie wyników przez OKE – 16 czerwca 2017r.

 

Dzień egzaminu jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas gimnazjalnych.

 

I semestr – 01 IX 2016 r. – 10 II 2017 r.

II semestr – 27 II 2017 r. – 23 VI 2017 r.

 

Terminarz ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami:

 

 1. 19 IX 2016r. (poniedziałek ) Klasy 0-6 SP – godz. 17/00,

           I-III Gim. – godz. 17/00 . Spotkanie organizacyjne.

 1. 23 XI 2016r. (środa) Klasy 0-6 SP – godz. 17/30,

          I-III Gim. – godz. 16/30 . Spotkanie śródsemestralne.

 1. 09 II 2017r. (czwartek) Klasy 0-6 SP godz. 16/30,

          I-III Gim. – godz. 17/30. Spotkanie podsumowujące I semestr.

 1. 29 III 2017r. (środa) Klasy 0-6 SP godz. – 17/30 ,

          I-III Gim. - godz.16/30 . Spotkanie śródsemestralne.

 1. 25 V 2017r. (czwartek) Klasy 0-6 SP godz. 17/00 ,

          I-III Gim. godz. 17/00. Dzień Rodziny, spotkanie oceniające rok pracy.

 

Nauczyciele w tych dniach planują dłuższy pobyt w szkole i pozostają do dyspozycji rodziców od godz. 16/30 do godz. 18/30.

 

Terminarz spotkań Rady Rodziców ZS

 

Dnia 19.09.2016r. Rada Rodziców odbędzie się w sali 107 o godz.. 18/00 po wyborach „Trójek Klasowych”. Na spotkanie RR przychodzą tylko przewodniczący.

 

Terminarz Rad Pedagogicznych

 

 1. 30 VIII 2016 r. (wtorek) – RP Zespołu otwierająca nowy rok szkolny.
 2. 15 IX 2016 r. (czwartek) – RP Zespołu,
 • zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2016-2017
 • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
 • kalendarza roku szkolnego,
 • kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
 • programu wychowawczego i profilaktyki,
 • planów zespołów przedmiotowych i zadaniowych,
 • czynności dodatkowych nauczycieli,
 1. 14 X 2016r. RP ZS szkoleniowa – zgodnie z tematyką WDN.
 2. 06 II 2017r. RP SP klasyfikacyjna – I semestr.
 3. 06 II 2017r. RP Gimnazjum   klasyfikacyjna – I semestr.
 4. 01 III 2017r. (środa) RP Zespołu podsumowująca I semestr.
 5. Marzec/Kwiecień 2017r. – RP SP i Gimnazjum – szkoleniowa, zgodnie z tematyką WDN.
 6. 19 VI 2017 r. (poniedziałek) – RP SP klasyfikacyjna – rok szkolny.
 7. 19 VI 2017 r. (poniedziałek) – RP Gimnazjum klasyfikacyjna – rok szkolny.
 8. 25 VIII 2017r. (czwartek) – RP Zespołu podsumowująca rok szkolny.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w r. szk. 2016/2017

 

W SP – 5 dni ( 31 X, 02 I, 02 V, 01 VI, 16 VI )

W Gim.– 8 dni – (31 X, 02 I, 19 IV, 20 IV, 21 IV, 02 V, 01 VI, 16 VI)

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć