Nawigacja

Ogłoszenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

W ZAŁĄCZNIKU_1 ZAWARTE SĄ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. W ZAŁĄCZNIKU_2 ZNAJDUJE SIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY.

W sekretariacie można pobrać wersje papierowe tych dokumentów.

OWU_NNW_Szkolne_184.pdf

Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Prusicach
    ul. Żmigrodzka 43
    55 - 110 Prusice
  • (71)3126211

Galeria zdjęć