Nawigacja

 • 28.09.2018 DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE

  28.09.2018 DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE

  Z okazji przypadającego 30 września Dnia Chłopaka, Samorząd Uczniowski Dużych i Małych zaprasza całą społeczność szkolną do happeningu pod hasłem "Szalony dzień z wąsem". Już od rana ze szkolnych głośników popłyną gorące życzenia dla wszystkich chłopców. Będą także słodkie upominki.
  Każdy, kto w piątek 28 września przyjdzie do szkoły z wąsem będzie zwolniony z odpowiedzi ustnej, zadania i przygotowania do zajęć. Zachęcamy do wykazania się kreatywnością i pomysłowością dla podkreślenia obchodów tego wyjątkowego święta. Razem zaprezentujmy się w wąsach malowanych, doczepianych, przyklejonych i na gumce, wąsach sumiastych, szlacheckich, zakręconych czy przystrzyżonych.
  Zapraszamy wszystkich chłopców, jak i też dziewczęta do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia. Po czwartej godzinie lekcyjnej, podczas długiej przerwy w holu szkoły odbędzie się pamiątkowa mini sesja zdjęciowa.
  Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału.

 • PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO SP NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z  poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

  Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

   

  Do głównych celów działalności SU należą:

  1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i  potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
   i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  6. upowszechnianie czytelnictwa,
  7. promowanie zdrowego stylu życia,
  8. organizowanie działań z zakresu wolontariatu
  9. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

   

   

  Opiekunowie : Wioletta Drząszcz, Robert Skowroński, Lucyna Zalewska

  Lp.

  ZADANIA

  SPOSÓB REALIZACJI

  UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

  Uczeń:

   

  TERMIN

   

   

   

   

   

   

   

  1.

   

   

   

   

   

   

  Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

  Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

   

  Współpraca z Radą Rodziców.

   

  Umieszczenie planu pracy  i Samorządu  Uczniowskiego i bieżące prezentowanie działalności na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej.

   

  Kampania wyborcza kandydatów do SU  (plakaty, ulotki, hasła i obietnice wyborcze)

  1-25.09.2018.

   

  Głosowanie 26.09.2018

   

  Posiedzenia  Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Klasowej.

   

  Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem:

  Programu wychowawczo-profilaktycznego.

  •  
  • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
  • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
  •  
  • potrafi zorganizować zebranie, umie napisać protokół ze spotkania oraz sprawozdanie z akcji, imprezy, apelu itp.  
  • stosuje zasady demokracji podczas wyborów,
  • uczy się postaw patriotycznych,
  • poznaje strukturę i zadania samorządu,
  • przygotowuje się do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych a w przyszłości obywatelskich.

   

   

   

   

   

   

  wrzesień

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  cały rok

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  „Szczęśliwy numer”

  Wywieszanie  na tablicy Samorządu Uczniowskiego SZCZĘŚLIWEGO NUMERU, zwalniającego ucznia z braku przygotowania do zajęć, kartkówki, odpowiedzi ustnej.

  • uczy się systematyczności

   

  cały rok

   

   

   

   

  3.

   

  Dzień Chłopaka

  30 IX


   Życzenia i upominek dla wszystkich chłopców .

  Happening – Szalony dzień z wąsem.

  Gazetka tematyczna.

  Audycja szkolna przez radiowęzeł.

  • potrafi zaistnieć w danej sytuacji,
  • potrafi być twórczy i kreatywny,
  • uczy się współpracować z innymi,
  • wykorzystuje i doskonali swoje mocne strony,
  • potrafi wydobyć swoje uczucia i wartości osobiste,
  • przygotowuje gazetkę i audycję

   

   

  wrzesień

   

   

  4.

   

  Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2 X

   

   

  Światowy Dzień Zwierząt 4 X

   

  Dzień Edukacji Narodowej

  14 X

  Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy – apel, tematyczne gazetki, happening z papierowymi gołębiami jako symbolem protestu przeciw przemocy, spotkanie uczniów z policjantem.

   

  Przekazanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

   

  Wykonanie gazetki.

   

  Akcja zbiórki  na rzecz zwierząt.

   

  Porządkowanie zapomnianych grobów przed Dniem Zadusznym.

   

  Zbiórka zniczy na Kresy Wschodnie –  udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

   

  • współuczestniczy w organizowaniu uroczystości szkolnej,
  • reaguje na przypadki przemocy, przeciwdziała jej,
  • dostrzega potrzebę docenienia pracy nauczyciela,
  • przygotowuje gazetki tematyczne,
  • uczy się współdziałania,
  •  uczestniczy w akcji pomocy na rzecz zwierząt,
  • wraz z harcerzami porządkuje opuszczone groby na pobliskim cmentarzu,
  • współorganizuje zbiórkę zniczy

   

   

   

  październik

   

   

  5.

  Dzień jabłka

   „Jabłko samo zdrowie” – szkolny kiermasz .

   

  • zna właściwości jabłka,
  • promuje zdrowe odżywianie,
  • umie współpracować w grupie,
  • organizuje kiermasz – DZIEŃ JABŁKA

   

  październik

   

   

   

  6.

   

  11 listopada Święto Niepodległości

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mam prawo i znam swoje obowiązki

   

  Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada.

  Akademia szkolna, uroczystości gminne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

   

  Wykonanie patriotycznych kotylionów.

   

  Konkurs plastyczny – Prawa i obowiązki ucznia.
   

   

  udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego w akademii szkolnej oraz w uroczystościach miejskich

   

   

   

   

   

   

   

  • zapoznaje się z prawami    i  obowiązkami ucznia,
  • wymienia i wyjaśnia prawa i  obowiązki,
  • przygotowuje się do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych a  w  przyszłości obywatelskich,
  • uczestniczy w konkursie tematycznym,
  • organizuje wystawę prac

   

   

  listopad

   

   

  7.

   

  Dzień Tolerancji 16 XI

   

   

  Dzień Praw Dziecka 20XI
   

   

  Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień  21 XI

   

   

  Dzień Seniora

  14 XI

  Przygotowanie  16 XI „Drzewka Tolerancji”, które przez cały dzień tworzone będzie wspólnie przez uczniów poprzez wpisywane na liściach haseł, skojarzeń, sentencji dotyczących tego problemu. 


  Przeprowadzenie audycji szkolnej przez radiowęzeł  poświęconej tolerancji, będącej okazją do głębszej refleksji na temat naszego postępowania wobec innych. 

   

  Konkurs plastyczny - Dzień Praw Dziecka – wystawa prac.

   

   Gazetka tematyczna

  „Łańcuch życzliwości”

   

  Konkursy:

  - literacki – wiersz lub rymowanka na temat życzliwości, kultury, tolerancji;

  - między klasowy – najliczniej ubrana na żółto klasa w szkole.

   

  Odwiedziny seniorów.

  potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki,

  • potrafi napisać życzenia,
  • stosuje obowiązujące normy społeczne
  • w wyznaczonym dniu, z okazji Światowego  Dni  Życzliwości i Pozdrowień  w szkole dominował będzie  kolor żółty – kolor optymizmu i radości. Szkoła zostanie udekorowana informacjami na temat życzliwości, żółtymi balonami z wesołymi minkami oraz transparentami z napisami, np. dobro, miłość, szczerość, szacunek, przyjaźń. 
  • odwiedza Seniorów - DPS, OMPiH

   

   

  listopad

   

   

   

   

  8.

  Andrzejki – Bal Wszystkich Świętych

  Gazetka tematyczna.
   

  Bal świętych.

  • angażuje się w przygotowania i współdecydowanie o doborze zabaw,
  • uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,
  • potrafi współuczestniczyć we wspólnej zabawie
  • poznaje i utrzymuje tradycje.
  • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
  • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

   

   

   

  listopad

   

   

   

   

  9.

  Spotkanie ze św. Mikołajem

  Mikołajki - wykonanie okolicznościowej gazetki.

   

  Odwiedziny św. Mikołaja w klasach oraz  w OMPiH .

   

  Dzień Mikołajkowej Czapki. 

  Akcja – Świąteczna paczka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Prusice.

  • potrafi pielęgnować tradycje,
  • pomaga w organizowaniu życia szkoły,
  • dba o kolegów w trudnej sytuacji życiowej,
  • uczy się wrażliwości na potrzeby innych,
  •  Udział w akcji „Świąteczna paczka dla potrzebujących”,
  • przygotowuje wizytę św. Mikołaja

   

   

  grudzień

   

   

   

   

  10.

  Zwyczaje bożonarodzeniowe

  Gazetka tematyczna.

  Konkurs:

  „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIATECZNA”.

   

  Kiermasz bożonarodzeniowy.

   

  Wigilijne odwiedziny osób samotnych, by obdarować je ciepłym słowem i świątecznym stroikiem.

   

  • poznaje tradycje regionalne związane ze świętami,
  • kultywuje przekazywanie tradycji,
  • umie wykazać się pomysłowością,
  • dzieli się z kolegami zwyczajami świątecznymi ze swojego domu rodzinnego
  • dba o estetykę gazetki.
  • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego,
  • przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej
  • odwiedziny osób chorych i samotnych - DPS

   

   

  grudzień

   

   

   

  11.

  Finał WOŚP

  13 I

   

  Bezpieczne ferie

  Ferie zimowe 2018/19 dolnośląskie: 28 stycznia - 10 lutego 2019

   

  Wspieranie Finału WOŚP w Prusicach.

   

  Spotkanie z policjantem – Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

   

  • Gazetka tematyczna.

  kształtuje właściwą postawę społeczną,

  • potrafi swoim zachowaniem i postawą wzbudzić podziw i być godnym naśladowania ,
  • jako wolontariusz współuczestniczy w Finale WOŚP,
  • uczestniczy w prelekcji z policjantami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych,
  • Dzień Babci i Dziadka – gazetka,
  • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów

   

   

   

  styczeń

   

   

   

   

   

   

  12.

  Światowy Dzień Chorego 11 II

   

   

  Walentynki 14 II

   

   

   

  Przygotowanie spotkania z pacjentami OMPiH.

   

  Poczta walentynkowa, zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami. Akcentowanie Dnia Zakochanych czerwonym ubiorem.
   


  Gazetka tematyczna.


   

  Uwrażliwianie na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka

  • wdrażanie zasad dobrego wychowania,
  • rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania sympatii,
  • wyczulenie na takt i kulturę w pisaniu życzeń,
  • potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki,
  • dba o estetyczny wygląd gazetki,

   

   

  luty

   

   

   

   

  13.

   

   

  Dzień Kobiet

  Złożenie życzeń z okazji Dnia Kobiet.

   

  Wręczenie upominków przygotowanych przez chłopców.

  Gazetka tematyczna.

  • poznaje tradycje,
  • kształtuje właściwą postawę społeczną i doskonali swoją mocną stronę,
  • potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki okolicznościowej,
  • uczy się szacunku dla kobiet,

   

   

  marzec

   

   

  14.

  Pierwszy dzień wiosny 21 III

  Gazetka tematyczna.

  Powitanie wiosny.

   

   

  Ogólnoszkolny happening WODA ŻRÓDŁEM ŻYCIA – ubieramy się na niebiesko.

  • uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,
  • współuczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły
  • rywalizuje fair-play,
  • wie jak dbać o ochronę zasobów wody

   

   

  marzec

   

   

  15.

   

  Dzień Ziemi

  22 IV

   

   

  WIELKANOC

   

  Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

   

  Szkolny konkurs na najpiękniejszą ozdobę Wielkanocną.


  Gazetka tematyczna .

   

  Spotkanie z chorymi.

   

  Zbiórka odzieży.

   

   

  • dba o kultywowanie tradycji,
  • dba o estetykę i pomysłowość gazetki,
  • zwraca uwagę na bieżące problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska
  • przygotowuje Wielkanocne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły,
  •  uczestniczy w obchodach Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono,
  • wykonuje gazetkę okolicznościową,
  • odwiedza chorych w DPS, OMPiH
  • uczestniczy w zbiórce odzieży dla potrzebujących, potrafi dzielić się z innymi.

   

   

  kwiecień

   

   

  16.

  Tydzień historyczno-patriotyczny.

   

  Majowe Święta.

   

  Święto pracy.

   

  Święto flagi.

   

  Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

   

   

  Gazetka tematyczna .

   

  Wykonanie patriotycznych kotylionów. Udział w obchodach szkolnych i miejsckich.

   

  Wystawa prac – Symbole narodowe.

   

   

  • kształtuje postawę patriotyczną,
  • umacnia uczucia patriotyczne,
  • dba o stosowny ubiór,
  • poszerza wiedzę z zakresu historii i kultury narodu,
  • wykonuje gazetki nawiązujące do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi, Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
  • przygotowuje wystawę prac - Symbole narodowe.

   

   

  maj

   

   

  17.

   

  Dzień Patrona

  H. Sienkiewicza

   

   

   

   

   

   

  Dzień Matki

  Udział społeczności szkolnej w obchodach dnia patrona.

   

  • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
  •  

  Dzień Matki -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły, przygotowanie okolicznościowych akcentów na gazetce SU.

  • kształtuje postawę patriotyczną,
  • potrafi wskazać wzorce osobowe i starać się być dobrym człowiekiem i tym samym dobrym obywatelem,
  • współuczestniczy w życiu kulturalnym szkoły’
  • przeprowadza wywiad, przygotowuje gazetkę

  ,

   

   

   

  maj

   

   

   

  18.

   

  Szkolna Gala Talentów

  • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
  •  

  23 czerwca – Dzień Ojca.

   

  Zorganizowanie i obsługa imprezy „Szkolna Gala Talentów”.

  Nagrodzenie zwycięzców .

   

  Spotkanie z policjantem – Bezpieczeństwo podczas wakacji.

   

  Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”.

  • umie współdziałać na rzecz szkoły,
  • rozwija cechy przedsiębiorczości,
  • wyrabia umiejętność współdziałania w zespołach uczniowskich,
  • dba o swój rozwój fizyczny,
  • uczy się współorganizować życie kulturalne szkoły,
  • kształtuje swą osobowość do samodzielnej twórczej pracy,
  • cieszy się, czerpie satysfakcję z współdziałania i współpracy,
  • przygotowuje gazetkę,
  • uczestniczy w spotkaniu z policjantem – Bezpieczne wakacje

   

   

  czerwiec

   

   

  19.

  Upowszechnianie czytelnictwa

  Czytanie książek młodszym koleżankom i kolegom.

  uczy się współorganizować życie kulturalne szkoły,

  • umie płynnie czytać,
  • pomaga młodszym,

   

  cały rok

   

   

   

   

   

   

   

   

  20.

   

   

   

   

  Wolontariat

  • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas, rodzicami i nauczycielami .
  •  

  Współpraca z Ośrodkiem Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie oraz z Domem Opieki Społecznej w Obornikach Śląskich.

   

   Współpraca z Wolontariatem Misyjnym SALVATOR.

   

  Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy W Prusicach, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i sportu, Posterunkiem Policji.

   

  Współpraca z harcerzami.

   

  Współpraca z Towarzystwem Miłośników Kultury Kresowej w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

   

  Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych .

   

  Udział w akcjach ekologicznych.

   

  Udział w akcjach lokalnych – świąteczna paczka, zbiórka odzieży.

   

  Udział w akcjach szkolnych

  -zbiórka  nakrętek

  • - zbiórka karmy dla zwierząt.
  •  
  • Udział w uroczystościach szkolnych.
  •  
  • Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
  •  
  • Uruchomienie
  • „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

   

  • dostrzega potrzeby innych,
  • uczy się wrażliwości na potrzeby innych,
  • organizuje akcje na rzecz osób potrzebujących pomocy,
  • rozwija cechy przedsiębiorczości,
  • stara się być dobrym organizatorem,
  • angażuje się w działania               w imię dobra innych, dobra społecznego,
  • uczy się współpracować z innymi,
  • rozwija w sobie i wśród rówieśników świadomość ekologiczną,
  • kształtuje właściwą postawę społeczną - odpowiedzialność za swoje środowisko,
  • dostrzega potrzebę zadbania o porządek i estetykę własnego otoczenia,

  dba o ochronę przyrody.

   

   

   

   

   

   

   

  cały rok

   

  21.

  Podsumowanie całorocznej pracy szkolnej

  Spotkanie Samorządu Uczniowskiego.

   

   

  • przygotowuje się do samooceny swojej pracy jak i pracy kolegów,
  • z odpowiedzialnością przyjmuje informacje na temat swojej pracy (pochwały i uwagi),
  • uczy się wyciągać wnioski na przyszłość,
  • jest wspaniałym organizatorem.

   

  czerwiec

   

   

  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.  Aktywne uczestnictwo w akcjach wolontariackich ma za zadanie zainspirować młodzież, aby wzajemnie pomnażała w sobie dobro pamiętając, iż„Braniem napełniasz ręce, dawaniem – serce" (Martin Seemann) zgodnie z hasłem  WOLONTARIAT DAR CZASU I SERCA”. 

 • OGNISKO KLASY 5c I 6a WE WSZEMIROWIE

  OGNISKO KLASY 5c I 6a WE WSZEMIROWIE

  17 września uczniowie klasy 5c i 6a pod opieką pani Barbary Budzińskiej i Anny Karczowskiej wybrali się na pieszą wycieczkę do Wszemirowa.

              Po czterokilometrowym marszu na placu zabaw czekało na nas wymarzone ognisko, które przygotowali rodzice z obu klas. Zaczęło się od smażenia kiełbasek, potem była wspólna zabawa na placu, a także gra w piłkę nożną na pobliskim boisku. Część uczniów grała w twistera, dziewczynki wybrały również skakanki czy hula-hop. Piękna pogoda sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

              Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowanie ogniska i liczny udział w klasowej wycieczce.

 • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  UWAGA UCZNIOWIE!!!

  W DNIACH OD 17 DO 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU w naszej szkole trwać będzie KAMPANIA WYBORCZA KANDYDATÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (plakaty, ulotki, hasła i obietnice wyborcze) 26 WRZEŚNIA 2018 ROKU ODBĘDZIE SIĘ GŁOSOWANIE


  Złote rady dla wyborców
  Co jest niezbędne do przeprowadzenia kampanii wyborczej do SU?
  Wyborcy, którzy wiedzą:

  •     po co im samorząd uczniowski,
  •     po co samorządowi lider (przewodniczący).

  Kandydaci, którzy wiedzą:

  •     co chcą robić,
  •     jak to przekazać innym

  Sztaby wyborcze  - pracowite, twórcze, praworządne.
  Dobre pomysły na prowadzenie kampanii - mądre i zabawne.

  Złote zasady kandydatów
      1. Pokaż, czemu ma to służyć.
      Zanim zaczniesz przekonywać innych o swoich racjach, zapoznaj się z opinią i potrzebami innych. Porozmawiaj z innymi uczniami szkoły – dowiedz się, jakie są ich oczekiwania wobec pracy zarządu. Zbierz informacje (np. przez internet), jakie pomysły na działania mają uczniowie innych szkół. Zastanów się, jakie posiadasz zasoby i czego potrzebujesz do realizacji swoich pomysłów. Zaopatrz się w mocne argumenty – to pomoże odeprzeć głosy sceptyków i osób chcących ciebie zniechęcić.
      2. Czego się domagasz? Przygotuj program wyborczy.
      Zastanów się na czym zależy ci najbardziej, co chcesz osiągnąć i dlaczego? Twój program powinien być atrakcyjny, ale też realny – unikaj obiecanek bez pokrycia. Postaraj się, aby różnił się on od standardowych programów. Oryginalne pomysły to często klucz do zwycięstwa.
      3. Opisz siebie i swoje mocne strony.
      Napisz kilka słów o sobie, swoich zainteresowaniach. Zastanów się, co wyróżnia ciebie od innych kandydatów i opisz to jako jeden z twoich atutów. To pomoże ci wybić się nad gąszczem innych kampanii. Pamiętaj zarazem, że kampania to nie jest konkurs szczerości – kłamać w żadnym wypadku nie należy, ale opisywanie swoich słabych stron nie jest wyborczym atutem, zatem takie sprawy jak brak talentu plastycznego lepiej po prostu przemilczeć.
      4. Pozyskaj sojuszników. Powołaj swój sztab wyborczy.
      Pomyśl, kto może pomóc w realizacji twojej kampanii. Poproś najbliższych znajomych o wsparcie przy pozyskiwaniu wyborców i promocję twojej osoby . Już teraz zastanów się, z kim chcesz lub będziesz współpracować, do kogo zwrócisz się o pomoc, gdy zostaniesz wybrany. Nakreślenie wyborcom listy np. instytucji czy przedsiębiorstw, których wsparcie będziesz starał się pozyskać w dużym stopniu uwiarygodni twoje obietnice.
     5.  Przeprowadź atrakcyjną kampanię.
      Reklamuj swój program wyborczy na ciekawych i przyciągających wzrok plakatach, przygotuj ulotki, które rozdawać będą twoi znajomi, udziel wywiadu szkolnej gazetce lub w radiowęźle, zorganizuj spotkania z wyborcami. Wykorzystaj możliwości, jakie daje Internet do rozpowszechniania swoich pomysłów, myśli i postulatów – komunikatory internetowe mogą stać się twoim sprzymierzeńcem przy zjednywaniu sobie ludzi.
  PAMIĘTAJ!
  Wybory to nie jest konkurs popularności – po prostu pokaż, że potrafisz zrobić najlepiej to, co jest w szkole do robienia po to, by stała się ona miejscem, w którym z przyjemnością spędzacie czas.


  Opiekunowie SU -  Wioletta Drząszcz, Robert Skowroński, Lucyna Zalewska

 • NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO

  NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO

  8 września 2018 r. odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Przedmiotem tegorocznej akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej było “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prusicach: Kamila Karlikowska z klasy 8a, Klaudia Burliga, Weronika Karczowska, Oliwia Musielak i Konrad Leszczyński z klasy 8b wraz z nauczycielami panią Anną Karczowską, Eweliną Skrzypiec i panem Robertem Kawalcem spotkali się o godzinie 1300 na prusickim rynku, aby wspólnie przeczytać jedną z najsłynniejszych powieści Żeromskiego. Nad przebiegiem akcji w Prusicach czuwali pracownicy Multiteki.

                                                                                                                                                 Anna Karczowska

   

                              NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO - Obrazek 1                              NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO - Obrazek 2

   

                                            NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO - Obrazek 3                                      NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO - Obrazek 4

   

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  3 września 2018 r. punktualnie o godzinie 900 rozbrzmiał pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek przywołujący uczniów do Szkoły Podstawowej w Prusicach. Główna uroczystość miała miejsce na dziedzińcu szkoły, poprowadziła ją przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego - Zuzanna Fajer z klasy 8a.

              Wśród zaproszonych gości byli burmistrz Prusic - pan Igor Bandrowicz, przewodniczący Rady Gminy – pan Zbigniew Ziomek, ksiądz proboszcz Bernard Świst, kierownik Policji – pan Łukasz Anioł, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury – pan Paweł Grzyb, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Joanna Wiraszka, pani Barbara Krzyżak, Anna Radota, Alicja Hady, przedstawiciel Rady Rodziców – pani Justyna Szczepaniak, kierownik Gminnej Biblioteki – pani Małgorzata Wojtyra, radny powiatu pan – Sławomir Zarentowicz.

              Po części wstępnej apelu głos zabrała pani dyrektor Dorota Borowiecka, która uroczyście otwarła nowy rok szkolny. Następnie wicedyrektor Małgorzata Syrnyk – Żuk i wicedyrektor Elżbieta Pietrzak przekazały zebranym uczniom i rodzicom informacje na temat wychowawców poszczególnych klas oraz numery sal.

  Miłym gestem na zakończenie uroczystości było wręczenie przez pana burmistrza kwiatów nauczycielom, którzy w tym roku obchodzą jubileusz trzydziestolecia pracy zawodowej – pani Mirosławie Lisowskiej i panu Robertowi Kawalcowi.

  Po części oficjalnej wychowawcy zabrali swoich podopiecznych do klas.

   

                                                                                                                                               Anna Karczowska

 • SUKCES PLASTYCZNY HANI, NELI I SANDRY Z KLASY 7A!

  SUKCES PLASTYCZNY HANI, NELI I SANDRY Z KLASY 7A!

  Uczennice z Prusic laureatkami wojewódzkiego konkursu plastycznego "Człowiek-Środowisko-Integracja", organizowanego w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000",  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

        W czerwcu 2018 r. uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI, zamieszkujących lub uczących się na obszarach objętych ochroną Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego, zaproszeni zostali do udziału w konkursie, który polegał na stworzeniu pracy tematycznej dotyczącej integracji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem na terenach obszarów Natura 2000. Organizatorem konkursu jest Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczniowie mieli za zadanie przedstawić w formacie A3,  indywidualnie i samodzielnie, dowolną techniką (plakat, komiks itd.) tematykę dotyczącą ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania jego zasobów, poczucia odpowiedzialności za środowisko, współuczestnictwa w ochronie środowiska, świadomości ekologicznej. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi najmłodszej grupy społeczności obszarów Natura 2000 na środowisko przyrodnicze,  zachęcenie uczniów do wyeksponowania jego walorów w sposób niecodzienny, pokazania, iż obszary chronione stanowią nie tylko ciekawostkę przyrodniczą, ale są również dobrami społecznymi, za które współodpowiedzialni są wszyscy jego użytkownicy.

  Wyniki konkursu zostały ogłoszone 6 września 2018 r.  Laureatką I MIEJSCA została Hanna Janicka. Wyróżniono także prace wykonane przez Nelę Bojarun i Sandrę Boruszewską. Dziewczynki zaprezentowały piękno Doliny Baryczy. Zwycięska praca Hani przedstawia komiks pt. "Zwierzęta w Dolinie Baryczy".

  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla laureatów zostały przewidziane nagrody oraz bezpłatny udział całej klasy w jednodniowej Jesiennej Szkole Przyrodników - cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących ochrony, wykorzystania i zarządzania zasobami obszarów chronionych Natura 2000. Warsztaty odbędą się 04.10.2018 r. we Wrocławiu. Na zakończenie warsztatów odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zapewnia bezpłatne uczestnictwo w warsztatach, w tym przejazd grupy, wyżywienie (przerwa obiadowa oraz prowiant na drogę powrotną), butelki na wodę propagującą picie wody z kranu oraz nagrody dla laureatów konkursu.

  Prace plastyczne laureatów konkursu zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w siedzibie  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz galerii internetowej na stronie projektu.

  Gratulujemy naszym młodym, zdolnym uczennicom tak wspaniałego sukcesu!

                                                                                                                                                  Lucyna Zalewska

   

                                                                                                                                                                                                                       SUKCES PLASTYCZNY HANI, NELI I SANDRY Z KLASY 7A! - Obrazek 1                                             SUKCES PLASTYCZNY HANI, NELI I SANDRY Z KLASY 7A! - Obrazek 2        

   

                                                                        SUKCES PLASTYCZNY HANI, NELI I SANDRY Z KLASY 7A! - Obrazek 3

   

 • Zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019

  Zakres ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019
 • Rozkłady jazdy autobusów 2018/2019 (od 4 września)

  Rozkłady jazdy autobusów 2018/2019 (od 4 września)

  Rozkłady jazdy w załączniku poniżej:

  rozklad_jazdy_od_04.09.2018r.pdf

 • Uroczysta Inauguracja
  Roku Szkolnego 2018/2019
  odbędzie się
  3 września

  na dziedzińcu szkoły
  o godzinie 9
  00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

 • SUKCES WERONIKI KARCZOWSKIEJ -  WYRÓŻNIENIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "NAMALUJ MI  HISTORIĘ"

  SUKCES WERONIKI KARCZOWSKIEJ -  WYRÓŻNIENIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM "NAMALUJ MI  HISTORIĘ"

  W kwietniu uczniowie klas 3-7 wzięli udział w VI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Namaluj mi historię” pod hasłem „Setne urodziny niepodległej Polski”. Zadanie uczniów polegało na przestawieniu w formie pracy plastycznej autorskiej wizji świętowania urodzin Polski lub składanie jej życzeń urodzinowych, nawiązując do tegorocznej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.  

                     

  Serdecznie gratulujemy Weronice i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów. 

 • Nauka gry w golfa w Pałacu Brzeźno

  Nauka gry w golfa w Pałacu Brzeźno

       W ramach współpracy Pałacu Brzeźno ze Szkołą Podstawową w Prusicach nasi uczniowie mogli skorzystać z pola golfowego, na którym w ciągu ostatnich dwóch tygodni uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktora gry w golfa.

       Uczniowie klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 6a i 6b, pod czujnym okiem instruktora, poznawali tajniki gry w golfa. Otrzymali mnóstwo cennych informacji na temat techniki gry, długości kijów, ich przeznaczenia, budowy pola golfowego. Po części teoretycznej nadszedł czas na naukę gry. Każdy uczeń wykonał kilkanaście uderzeń piłeczką. Wśród uczestników warsztatów znalazły się prawdziwe perełki, które mają talent do dalekich uderzeń. Kto wie, może wśród nich jest przyszły mistrz gry w golfa?

       Po zakończonej lekcji na uczniów czekał przepyszny poczęstunek – domowe ciasto i sok, a także możliwość zwiedzenia Pałacu Brzeźno.

          Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Pałacu Brzeźno za tę wspaniałą przygodę z golfem.

                                                                                                                                                     Anna Karczowska

 • ZWYCIĘSTWO KOŁA TEATRLANEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUSICACH W PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W MILICZU

  ZWYCIĘSTWO KOŁA TEATRLANEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUSICACH W PRZEGLĄDZIE MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W MILICZU

       9 czerwca 2018 r. w Miliczu odbyło się podsumowanie Przeglądu Małych Form Teatralnych w ramach projektu Edukacja dla Baryczy.

       Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach przygotowało spektakl pt. „O czym szemrze Barycz?”. Jury postanowiło nagrodzić nasz wysiłek i przyznać I miejsce w kategorii klas 4-7.

       9 czerwca nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów. Naszą grupę teatralną godnie reprezentowały najmłodsze uczestniczki – Marysia Wręczycka, Weronika Kanak oraz Oliwia Lupa. Dziewczęta pojechały do Milicza z rodzicami. Oprócz części oficjalnej – czyli wręczenia nagród, prezentacji spektaklu młodszej grupy teatralnej, na dzieci czekało mnóstwo atrakcji oraz poczęstunek.

                                                                                                                                                            Anna Karczowska

 • Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie

  Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie

  Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie –
  nagroda dla uczniów klas 4-7 oraz gimnazjum

   W dniach 24 oraz 29 maja 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach, którzy wykazali się największym zaangażowaniem poprzez aktywny udział w organizacji Międzynarodowego Dnia Wody, pod opieką p. Bożeny Tarnowskiej oraz Lucyny Zalewskiej, uczestniczyli w całodniowych wycieczkach edukacyjno-rekreacyjnych do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie, ufundowanych przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach. 
  Organizatorzy wyjazdu oraz pikniku – kierownik Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo Pani Joanna Cybuch oraz sekretarz Miasta i Gminy Prusice Pan Grzegorz Terebun - zadbali o to, aby poszerzyć wiedzę uczniów, rozbudzając poczucie odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadamiając  im, jakie  woda ma znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. 
   Młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi obsługi aparatury pomiarowej komponentów środowiska, zbierania, gromadzenia i przekształcania wyników przez programy komputerowe czy też obsługi systemów monitorujących pracę stacji uzdatniania wody. Uczniowie z  dużym zainteresowaniem słuchali Pani Joanny Cybuch, która w ciekawy sposób, z ogromnym zaangażowaniem i pasją, opowiadała o najnowocześniejszych technologiach oczyszczania wody, wyjaśniając krok po kroku procesy pozyskiwania wody, jej uzdatniania oraz dostarczania do domów. Uczniowie w terenie przekonali się, że woda, którą dostarcza Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo, pochodzi ze studni głębinowych usytuowanych właśnie w obrębie miejscowości Bychowo. Zgłębiając swoją wiedzę o wodzie, dzięki uprzejmości pracowników stacji, mogli zajrzeć nawet do wnętrza takiej studni, której głębokość wynosi od 65 do 82 m p.p.t. Woda jest w nich pobierana z warstwy wodonośnej czwartorzędowej. Młodzi odkrywcy dowiedzieli się przy tym między innymi, że ujmowana jest ona z sześciu ujęć wodnych, skąd trafia bezpośrednio do Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie, która posiada w eksploatacji ponad 350 km sieci wodociągowych. Pani Joanna Cybuch, oprowadzając uczniów w terenie oraz po obiekcie stacji, zachęcała do tego, aby wszyscy mieszkańcy gminy Prusice pili wodę z kranu, gdyż poddawana jest ona ścisłej kontroli gwarantującej bezpieczeństwo, spełnia też najbardziej rygorystyczne normy, a swoimi parametrami nie ustępuje wodzie dostarczanej mieszkańcom wielu miast europejskich. 
  Dzieci poprzez poznanie zasad funkcjonowania stacji  poszerzyły swoją wiedzę na temat wody oraz uświadomiły  sobie, jak ważna jest ona w życiu człowieka. Uczniowie żywo interesowali się zagadnieniami związanymi z wodą, zadawali wiele pytań, na które pani Joanna Cybuch wyczerpująco odpowiadała. Po zwiedzeniu terenu stacji uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez pracowników obiektu. Grillowane kiełbaski ora słodkości posiliły naszych uczniów, którzy otrzymali także upominki w postaci długopisów oraz dużej butelki wody „Bychowianka”.
   Na zakończenie wycieczki na uczniów czekała jeszcze jedna niespodzianka – zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie, którego głównym elementem są ruiny. Stojącą tu dawniej warownię wymieniano w dokumentach po raz pierwszy w 1296 r., a pierwszy murowany zamek powstał tu najprawdopodobniej w XIV w. Ruiny zamku otoczone są romantycznym parkiem powstałym na przełomie XVIII i XIX wieku. Uwagę  przykuły dwa pomniki przyrody: dąb szypułkowy i znajdujący się za nim stary okaz cisa. Uczniowie podczas spaceru zwiedzili tzw. trejaż – symbolizujący nieistniejące już długie skrzydło pałacowe, wyspę z dwoma mostkami i placem wypoczynkowym z miejscem na ognisko, grillem, pergolą i tzw. domkiem chińskim – altaną pełniącą rolę deszczochronu, polanę piknikową z pomostem i przystanią na łódki nad brzegiem dużego stawu. Był także czas na zabawę na pobliskim kolorowym placu zabaw. Wycieczki sprawiły uczestnikom dużo radości i na pewno na długo zostaną w pamięci.
   Szkoła Podstawowa w Prusicach raz jeszcze składa gorące podziękowania Zakładowi Wodociągowemu Związku Gmin Bychowo, a w szczególności Pani kierownik Joannie Cybuch oraz sekretarzowi Miasta i Gminy Prusice Grzegorzowi Terebunowi, za organizację Międzynarodowego Dnia Wody w Prusicach oraz ufundowanie wielu wspaniałych nagród i upominków dla wszystkich uczniów. Dzięki Pani Joannie Cybuch uczniowie odbyli niezapomniane lekcje w terenie rozbudzające ciekawość poznawczą wobec otaczającej  rzeczywistości. Taki sposób dochodzenia do wiedzy daje satysfakcję, motywuje do dalszego wysiłku, właściwego działania, a tym samym do rozwijania zainteresowań przyrodniczych.

                                                           

                                                                                                                                   BożenaTarnowska
                                                                                                                                   Lucyna Zalewska

   

 • Spotkania z rodzicami dzieci zapisanych na rok szkolny 2018/2019

  Spotkania z rodzicami dzieci zapisanych na rok szkolny 2018/2019

  Dnia 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w holu  Szkoły Podstawowej w Prusicach odbędą się spotkania z rodzicami dzieci zapisanych na

  rok szkolny 2018/2019:

  • do oddziałów przedszkolnych – godz. 1630
  • do klasy pierwszej – godz. 1700
 • WYCIECZKA KLASY 4C I 5A DO PRZEMKOWA

  WYCIECZKA KLASY 4C I 5A DO PRZEMKOWA

              4 czerwca 2018 r. uczniowie klasy 4c i 5a, pod opieką wychowawczyń – pań Barbary Budzińskiej i Anny Karczowskiej – oraz rodziców, pani Marty Kowalczyk i pana Włodzimierza Drząszcza, udali się na jednodniową wycieczkę do Przemkowa. Celem wyjazdu było zapoznanie się z bogactwem naturalnym Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz wizyta w wiosce indiańskiej Wokini.

              Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania z kierowniczką Nadleśnictwa Przemków, która poprowadziła nas Ścieżką przyrodniczą w rezerwacie „Stawy Przemkowskie." Przeszliśmy drewnianą kładką przebiegającą wśród ekosystemu wodnego po groblach położonych pomiędzy stawami. Po dotarciu do wieży widokowej, która wznosi się 13 m nad poziomem wody, mogliśmy zaobserwować liczne gatunki ptactwa wodnego i błotnego, np. łabędzie, bociany, bąki, kanie, gęgawy, czaple. Stawy Przemkowskie to również ostoja orła bielika, bociana czarnego oraz kani czarnej, niestety bielika nie zobaczyliśmy. Po obejrzeniu stawów uczniowie musieli rozwiązać quiz. Pytania dotyczyły mieszkańców przemkowskich stawów oraz historii samego  rezerwatu. Na każdego ucznia czekał upominek związany z odwiedzonym terenem.

              Kolejnym punktem naszego programu była wizyta w wiosce indiańskiej Wokini w Ostaszowie. Najpierw zwiedziliśmy muzeum, w którym znajdują się upolowane dzikie zwierzęta, niedźwiedź, wilk czy lis. Najwięcej  wrażeń wywołały jednak zwierzęta afrykańskie, jak hiena, żyrafa, zebra, nosorożec, krokodyl czy lampart.

              Po muzeum przyszedł czas na ognisko i aromatyczne kiełbaski. Gdy już się posililiśmy, przenieśliśmy się w świat Indian Ameryki Północnej. Uczniowie wysłuchali ciekawych opowieści o kulturze i tradycji Indian, poznali ich broń, narzędzia używane w życiu codziennym, stroje męskie i kobiece; mieli też okazję strzelać z łuku, rzucać do celu. Nie mogło również zabraknąć rywalizacji między klasami – uczniowie mieli za zadanie złapać „węże” i donieść je do wiklinowych koszy, a na koniec przejść tor przeszkód.

              Pogoda nam dopisała, humory również, więc wycieczkę uważamy za udaną!

   

                                                                                                                                                        Anna Karczowska

 • Karta rowerowa

  Karta rowerowa

  KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY UCZNIÓW Z PRUSIC

    W ramach zajęć technicznych uczniowie klas 4, pod kierunkiem nauczycieli p. Lucyny Zalewskiej, p. Pawła Wołczańskiego  oraz p. Blanki Jakubowskiej  przez cały rok szkolny 2017/2018, przygotowywali się do egzaminów na kartę rowerową.  28 kwietnia  klasy IV uczestniczyły w warsztatach z miasteczkiem ruchu drogowego, które zostały przygotowane przez starszego aspiranta Remigiusza Lipnickiego z Posterunku Policji w Prusicach. 22 maja uczniowie przeszli z kolei szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poprowadzone przez ratownika medycznego Grzegorza Imielę.  Treningowi poddane zostały takie elementy jak podejście do poszkodowanego, ocena stanu czynności życiowych, resuscytacja oraz wykonanie opatrunków ran. Uczniowie poprzez praktyczne ćwiczenia wykonywali zadania polegające na udzielaniu pierwszej pomocy polegającej na utrzymaniu przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego. Ratownik medyczny przypomniał także co powinno zawierać zgłoszenie osoby dzwoniącej na pogotowie, czyli: dokładny adres z nazwą miejscowości, co się stało, ilość osób poszkodowanych, stan poszkodowanego, nazwisko i telefon.

    23 maja wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności czwartoklasiści przystąpili do egzaminu teoretycznego. Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego, by następnie przejść do drugiego etapu, mającego na celu wykazanie się umiejętnością jazdy na rowerze. Ta część egzaminu odbyła się  26 maja  na specjalnym placu manewrowym z wyznaczoną trasą przejazdu. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego czuwali starszy aspirant Remigiusz Lipnicki oraz sierżant Tomasz Bielecki.

    Pozytywny wynik obu części egzaminu pozwolił uczniom uzyskać kartę rowerową, uprawniającą ich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Dzięki współpracy szkoły z policjantami z  Posterunku Policji w Prusicach uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania się rowerem, ale też staną się bardziej świadomymi pieszymi. Jako dorośli będą mieć ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej bądź prawa jazdy.

   

   

 • Lekcja samorządowa w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

  Lekcja samorządowa w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

    Dnia 25 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Prusicach uczestniczyli w niecodziennych zajęciach edukacyjnych we wrocławskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Muzeum Narodowym.

    W upalny majowy piątek nasza ciekawa świata młodzież z klasy II b i 7b już od samego rana z przejęciem i zaangażowaniem zdobywała wiedzę na temat zasad funkcjonowania Samorządu Dolnośląskiego oraz zadań realizowanych przez Wojewodę. Największą atrakcją był zapewne sam fakt  „zasiadania” przez uczniów w sali posiedzeń  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz nagrody zdobyte przez poszczególnych uczniów.

    Lekcja z wiedzy o społeczeństwie została przeprowadzona w ramach projektu „Lekcje wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”.

    Następnie w ramach zadań szczegółowych zawartych w planie pracy nauczycieli Zespołu Humanistycznego – uwrażliwianie uczniów na sztukę -  uczniowie udali się  na lekcję muzealną do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pod opieką Pani Doroty Powazki-Baranowskiej oraz Pani Ewy  Szustak-Leszczyńskiej młodzież na podstawie zbiorów muzealnych analizowała problematykę sztuki baroku i symboliki patriotycznej w malarstwie.

    Zajęcia z pewnością wpłynęły pozytywnie na kształtowanie wśród młodzieży świadomości społecznej oraz kulturowej w Polsce i regionie.

                                                                                                        Ewa Szustak-Leszczyńska

 • Powiatowy Konkurs Historyczny „Władcy Polski – Andegawenowie, Jagiellonowie”

  Powiatowy Konkurs Historyczny „Władcy Polski – Andegawenowie, Jagiellonowie”

     Dnia 24 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole  Powiatowy Konkurs Historyczny  „Władcy Polski – Andegawenowie, Jagiellonowie”. Konkurs przeznaczony  był  dla uczniów klas VI-VII Szkoły Podstawowej.     Uczniowie w tym  roku szkolnym zmierzyli się  z dziejami władców Polski z dynastii Andegawenów oraz Jagiellonów: Ludwik Andegaweński, Jadwiga, Władysław II Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August. Konkursowicze rozwiązywali  test składający się z  35  pytań , w tym 28 pytań zamkniętych  oraz 6 pytań otwartych, z testu łącznie uczniowie mogli zdobyć 70 punktów. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek, dyplomy uczestnictwa oraz skromne nagrody rzeczowe.  Dla konkursowiczów, którzy zajęli od  I -V miejsca  wręczone zostały nagrody książkowe . Dyplomy otrzymali również opiekunowie , którzy przygotowali uczniów do konkursu.

     Dziewczynki do konkursu przygotowała  nauczycielka historii pani Wioletta Drząszcz, która była także odpowiedzialna  za etap powiatowy.

          Uczennice  z naszej szkoły zdobyły  dwa zaszczytne miejsca:

                        II miejsce: Zofia Sarnecka: uzyskała 66/70 punktów

                        IV miejsce: Oliwia Bojarun:  uzyskała 62/70 punktów

                                                                                                  

    Gratulujemy!!!
   

  Wioletta Drząszcz

 • XV POWIATOWY TURNIEJ REPORTAŻU

  XV POWIATOWY TURNIEJ REPORTAŻU

  24 maja 2018 r. w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie odbyło się uroczyste podsumowanie XV Powiatowego Turnieju Reportażu dla uczniów klas siódmych.

              Do konkursu zostało zgłoszonych 14 reportaży ze szkół w Żmigrodzie, Radziądzu, Obornik Śląskich, Powidzka i Prusic. Przesłane prace miały przedstawiać  prawdziwą historię opowiedzianą z punktu widzenia młodego człowieka. Uczniowie poruszali różnorodne tematy, między innymi narodziny rodzeństwa, wycieczki rowerowe, problemy dorastania, pasje, łapanie żab w trosce o ich bezpieczeństwo na ruchliwych ulicach. Jury najbardziej spodobał się reportaż Antoniego Skrzypca z klasy 7b Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach, który napisał pracę pod zagadkowym tytułem „Ludzie, nie ma mnie?!”

              Antek w swym reportażu zwrócił uwagę na bardzo istotną sprawę, mianowicie istnienie pokolenia Facebooka. Chłopiec rozważa, czy ktoś, kto nie ma założonego konta na Facebooku,  istnieje dla swych rówieśników, którzy komunikują się ze sobą prawie wyłącznie za pomocą portali internetowych, mediów społecznościowych. Podejście Antka do tego bardzo aktualnego tematu sprawiło, że jego praca została nagrodzona najwyższym miejscem na podium. Gratulacje!

   

                                                                                                                                                Anna Karczowska

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć